Jyllinge Løbeklub

skoene på - og ud i det blå!

  Jyllinge Løbeklub  

Prøv et orienteringsløb

Lørdag den 20. oktober arrangerer Jyllinge Løbeklub orienteringsløb for klubbens medlemmer.

Løbet starter ved Gulddyssegård (overdækningen ved Naturskolen). Du kan starte mellem kl. 9.00 og 10.00 og der kan vælges mellem følgende baner:

  1. Let bane på 2,2 km og med 9 poster
  2. Let bane på 4,6 km og med 12 poster
  3. Svær bane på 3,2 km og med 13 poster
  4. Mellemsvær bane på 5,1 km og med 15 poster

Der løbes på særlige orienteringskort tegnet af Kildeholm Orienteringsklub i Ølstykke. Der er et kort for hver bane og posterne er tegnet ind på kortet der også indeholder signaturforklaring og en kort beskrivelse af hver post.

Du skal være tilbage i mål senest kl. 12:30

Posterne er røde træpæle og skal tages i nummerrækkefølge. I et indhak på træpælen sider en rød plastic klippetang og der klippes i kanten af kortet ud for postens nummer.

Praktisk information.

Instruktion: Der er mulighed for en kort instruktion i vejvalg og orienteringsteknik før du starter.

Tidtagning og kontrol af klip: Du tager selv tid på hvor lang tid du er om løbet. Ved mål er en kontrolplade så du kan kontrollere om du har klippet ved de rigtige poster.

Påklædning og udstyr: Almindeligt løbetøj og sko kan anvendes. Hvis du vælger svær og mellemsvær bane, hvor du kommer ud i terrænet, er det en fordel med profilerede såler.

De lette baner kan løbes uden kompas idet man fortrinsvis følger veje og stier. Ved mellemsvær og svær bane anbefales det at bruge kompas. Et gennemsigtig, væskedæmpet kompas (spejderkompas) eller et specielt orienteringskompas (typisk tommelfingerkompas) kan anbefales. Hvis man ikke har mulighed for at medbringe kompas kan en smartphone med kompas-app anvendes.

Valgt af bane mv.: Hvilken bane man skal vælge afhænger naturligvis af hvor god man er til at løbe og finde vej. Man skal være opmærksom på at der kan gå meget tid hvis man løber forkert så det er ofte bedst at løbe lidt langsommere end man plejer for hele tiden at følge med i hvor man er. På de lette baner vil man typisk løbe 10-15% længere end den angive banelængde idet den er målt som den direkte afstand mellem posterne. På den mellemsvære og svære bane vil man typisk løbe 20-30% længere.

Regler for løbet: Der må ikke løbes i områder der på kortet er markeret som ”Forbudt område”. Det er ikke tilladt at kravle over hegn.

Parkering: Der er begrænset parkeringsplads ved Gulddyssegård så hvis du vælger at køre i bil så prøv så vidt muligt at samkøre.

Toilet mv.: Vi har lånt nøglen til Naturskolen toilet.

Tilmelding og pris: Der er ingen forhåndstilmelding. Du møder bare op. Klubben betaler udgiften til orienteringskort.