Jyllinge Løbeklub

skoene på - og ud i det blå!

  Jyllinge Løbeklub  

Bestyrelsen

Jyllinge Løbeklub Baunegårdsvej 80 4040 Jyllinge Cvr nr.: 32980678 Valgt på generalforsamlingen d. 25. jan 2018 Klubbens bestyrelsesposter er fordelt som følger:
Formand
Christina Chabert

Christina Chabert

Tlf.: 51 33 94 18

Næstformand
Finn Petersen

Finn Petersen

Tlf.: 40 15 95 07

Kasserer
Kenni Strømberg Hansen

Kenni Strømberg Hansen

Tlf.: 29 23 68 45

Sekretær
Thorben Rasmussen

Thorben Rasmussen

Tlf.: 23 38 08 96

Medlem
Berit Kristensen

Berit Kristensen

Tlf.: 30 66 36 23

Medlem
Niels Olsen

Niels Olsen

Tlf.: 50 81 04 21

Medlem

Carsten Jørgensen

Tlf.: 29 62 60 96


Øvrige poster relateret til foreningens arbejde:

Revisor 

Dorte Krusaa
Mail: krusaa@post.tele.dk
Tlf.: 46 73 21 77


Suppleant 1
Michael Jensen

Suppleant 2
Helle Münsberg

Revisorsuppleant 
Helle Martinsen