Jyllinge Løbeklub

skoene på - og ud i det blå!

  Jyllinge Løbeklub  

Indkaldelse til generalforsamling 2020

 Generalforsamling i Jyllinge Løbeklub 2020

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 på Spraglehøj

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 1. Formanden aflægger beretning.
 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 1. Fastsættelse af kontingent.
 • Budget 2020 fremlægges til understøttelse af forslået kontingent på 400 kr. for sæsonen 2020/2021.
 1. Valg til bestyrelse og suppleanter.

 På valg i lige år dvs. 2020

 • Formand – Christina Chabert ( modtager genvalg )
 • Sekretær – Thorben Rasmussen ( modtager genvalg )
 • Medlem – Niels Olsen ( modtager genvalg )
 • Medlem – Berit Kristensen  ( modtager ikke genvalg )
 • Suppleant 1
 • Suppleant 2
 • Revisor
 • Revisorsuppleant

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at søge valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

            HUSK!

Forslag der ønskes forelagt til vedtagelse på generalforsamlingen, skal ifølge klubbens vedtægter være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 25. februar 2020.

( formand@jyllinge-loebeklub.dk )

Indkomne forslag vil kunne ses på klubbens hjemmeside inden generalforsamlingen.

            Vel mødt,

            Bestyrelsen

 

Hent som pdf