Venskabsklubber

I foråret 2018 tog SØAM initiativ til at danne netværk med 6 andre løbeklubber. Formålet med netværket er inspiration og vidensdeling, så vi kan udvikle vores klubber bedst muligt. Venskabsklub-netværket har aftalt at vi – til glæde for os allesammen – opfordrer vores medlemmer til at støtte hinandens løb.

Venskabsklub-netværket består af:

Netværket forventer at holde 2 årlige møder.

Vores hovedsponsorer