Spraglehøj & Bastionen

Spraglehøj er egentligt en bronzealderhøj som blev fredet engang i 1889, men for os er det meget mere end det….

Efter at vi i flere år har haft til huse i en gammel pavillion, hvor der ofte var rift om pladsen, fik vi endeligt et nyt stort klubhus som blev officielt indviet d. 14. maj 2014.
Klubhuset er blevet døbt “Bastionen” i folkemunde, og huset har på trods af det krigeriske navn allerede skabt glæde blandt mange. Ejeren og bygherren af dette nye byggeri er Roskilde Kommune. Klubhusets brugere er Jyllinge Løbeklub og Jyllinge FC, som til sammen har omkring 900 medlemmer.

Jyllinge FC er største bruger, og JFCs forretningsfører fungerer som daglig “vicevært”. Alle trænere i Jyllinge Løbeklub og alle medlemmer af bestyrelsen får nøgle og adgangskode til huset, og skal sørge for at låse, hvis vi er de sidste der forlader huset. Men kan de ikke hjælpe – eller findes! – ved evt. akutte praktiske problemer, kan man altid gribe fat i forretningsføreren hvis han er på Spraglehøj. JFC og løbeklubben har indgået en formel aftale om drift, brug og økonomi, der kommer til at afspejle de to klubbers meget forskellige brug af huset.

Bastionen indeholder blandt andet otte omklædningsrum, flere fælles mødelokaler som kan bestilles ved hjælp af et fælles online bookingsystem på www.jyllinge-fc.dk, kontor for Jyllinge Løbeklub, Jyllinge FC og en dejlig stor café med tilhørende terrasse.

Fælles-arealerne ved caféen på 1. sal kan selvfølgelig benyttes frit i forbindelse med træning. Det er bestyrelsens klare intention, at alle klubbens fælles møder og arrangementer fremover skal afholdes i “Bastionen”.

Kontakt evt. en træner for at høre hvilke omklædningsrum Jyllinge Løbeklub råder over, hvis ikke der er information omkring dette på informationskærmen som er placeret i entréen.

Alle omklædningsrum er udrustet med kost, fejebakke og svaber. Hus-reglen er, at de sidste, der forlader et omklædningsrum, fejer gulvet efter sig, og skulle der være vand udenfor bruseområdet, tager man det med svaberen. Vi har alle sammen en fælles interesse i at holde rummene og huset pænt og rent. Så er du sidste bruger, så check lige gulvet, inden du går!

Klubhuset er en del af et samlet område som også omfatter kunstgræsbane, multibane, udendørs fitness udstyr og flere 11-mands fodboldsbaner. På Spraglehøj findes også en atletikbane som vi jævnligt tager i brug til arrangementer, samt interval træning.

Det formelle ansvar for samarbejdet med Jyllinge FC om “Bastionen” er lagt i trygge hænder hos klubbens formand.
Har I spørgsmål vedr. brugen af “Bastionen”, kan I derfor i første omgang kontakte vores formand.

Ovennævnte faciliteter, samt selvfølgelig alle dets brugere, er alle med til at gøre dette område til et meget aktivt og hyggeligt område for Jyllinge. 

Klik her for at finde vej  

Jyllinge Løbeklub
Baunegådsvej 80
4040 Jyllinge
e-mail: formand@jyllinge-loebeklub.dk 
CVR-nr. 32980678

Vores hovedsponsorer